Przejdź do treści

Przedsiębiorstwo niejedną ma kategorię

Osoby niedoświadczone i laicy pod pojęciem „przedsiębiorstwo” widzą tylko firmę, która za odpowiednie wynagrodzenie odwdzięcza się określoną usługą o wskazanej jakości. Dopiero ci, którzy pragną bliżej zgłębić ten temat, np. przed otwarciem własnego biznesu, po zapoznaniu się z „podstawami” prawnymi stwierdzają nagle, że prowadzenie własnej działalności może okazać się dużo trudniejsze niż zakładali. To dopiero teoria, a gdzie tu jeszcze praktyka i pogłębianie doświadczenia?

Firma zaszufladkowana

Najszerzej pojmowane pojęcie przedsiębiorstwa opisuje je jako zorganizowaną jednostkę, zajmującą się działalnością prawną. Przedsiębiorstwo z prawdziwego zdarzenia zostaje określone nie tylko prawnie czy organizacyjnie. Musi spełniać również standardy terytorialne i ekonomiczne. Równie ważne jest także wyróżnienie zasobów ludzkich i finansowych firmy (w tym zasobów materialnych i niematerialnych) firmy.

Główne cele przedsiębiorstwa to oczywiście bezustanny rozwój i doskonalenie w branży oraz takie prowadzenie działalności by przynosiła ona korzyści z oferowanych usług. Zarejestrowane przedsiębiorstwa zyskują tzw. zdolność do czynności prawnych, które obejmują podejmowanie decyzji dotyczących przedsiębiorstwa przez jego zarząd, np. oświadczenia woli czy zmiany cywilnoprawne. Żeby nie było zbyt łatwo, mocarne umysły biznesu sporządziły klasyfikacje, w których to można rozpoznać swoje przedsiębiorstwo. Kategorii jest kilka, a nasza firma musi zostać scharakteryzowana według każdej z nich.

Pierwszy w kolejności jest podział ze względu na prawo gospodarcze. Wyróżniamy tu przedsiębiorstwa ujęte podmiotowo, jako przedsiębiorstwa będące jednostką posiadające prawa i obowiązki, jakie wynikają z prowadzonej działalności gospodarczej na własną odpowiedzialność. Zaliczają się tu przedsięwzięcia prosperujące trwale. Ujęcie przedmiotowe dotyczy przedsiębiorstw składających się ze składników majątkowych (materialnych i niematerialnych) umożliwiających im swobodną działalność (wytwórczą, handlową bądź usługową). Ostatnie w tej kategorii jest ujęcie funkcjonalne, określające firmy stale skupiające się na zarobkach.

Kolejny podział następuje ze względu rodzaj działalności. Wyróżnić tu można działalność produkcyjną (nastawioną na wytwarzanie dóbr materialnych, przemysł przetwórczy i wydobywczy, oraz dz. rolną i budowlaną), handlową (skupiające się na handlu detalicznym i hurtowym) i w końcu usługową (korzyść niematerialna).

Wielkość też ma znaczenie

Następnym rozróżnieniem, jest klasyfikacja wielkości przedsiębiorstw. W tym rankingu znajdują się cztery rodzaje przedsiębiorstw: mikro (zatrudniające poniżej 10 pracowników, zaliczają się tu również firmy jednoosobowe, ich roczny bilans natomiast nie przekracza 2 mln euro), małe (ilość pracowników jest mniejsza niż 50, a dochód roczny jest mniejszy niż 10 mln euro), średnie (zatrudniające mniej niż 250 pracowników i zarabiające poniżej 50 mln euro rocznie) i w końcu duże, które przewyższają wszystkie te, wymienione powyżej. Z raportów z 2018 roku wynika, że statystyki według wielkości przedsiębiorstw uległy drastycznej zmianie: odnotowuje się spadek ilości dużych firm, za to nastąpił szybki wzrost wskaźnika dotyczącego mikro i małych przedsiębiorstw.

Oznacza to, że coraz więcej osób decyduje się na otwarcie własnej firmy nie przekraczając dopuszczalnej dla małego przedsiębiorstwa normy zatrudnienia. Dodatkowo uznaje się, że rozwój przedsiębiorstwa zatrudniającego mniejszą ilość pracowników jest łatwiejszy do osiągnięcia i utrzymania na zadowalającym poziomie, niż ma to miejsce w przypadku dużych koncernów. W końcu możemy podać ostatni podział.

Dotyczy on tzw. własności przedsiębiorstw. Wyróżnić tu możemy działalności publiczne działające na rzecz Skarbu Państwa, oraz prywatne, które podlegają osobom fizycznym, spółkom i spółdzielniom. Cechy świadczące o tym, że mamy do czynienia z działalnością prawnie zarejestrowaną są rozróżnienia ze względu na: ekonomię (firma dysponuje własnym majątkiem), prawo działania (firma może zaciągać zobowiązania oraz nabywać określone prawa, np. zawieranie umów biznesowych), a także oznaczenie techniczno – organizacyjne, określające sposób organizacji firmy adekwatnie do jej charakteru.

Podsumowanie

To hierarchia pozwalająca na skategoryzowanie swojej przyszłej działalności. Kiedy już określimy jej rodzaj możemy przystąpić do dalszych kroków: m.in. wybrania formy opodatkowania, kodu PKD (dzięki niemu trafimy do rejestru Polskiej Klasyfikacji Działalności) i biura rachunkowego, określenie siedziby firmy czy zarejestrowanie firmy wraz z wnioskiem CEIDG. Pamiętajmy jednak, że aby tego dokonać ważne jest przygotowanie szczegółowy biznesplan i rozpoznanie gruntu biznesowego sprawi, że nie damy się zaskoczyć po oficjalnym otwarciu firmy.

Dodaj komentarz